Metody

Dysponując najnowocześniejszym sprzętem geofizycznym i przy wykorzystaniu najnowszych programów do przetwarzania i interpretacji wykonujemy badania metodą  sejsmiczną metodą geoelektryczną lub badania georadarem.

 

 

 

 

Sejsmika

Metoda sejsmiczna polega na wywołaniu sztucznej fali sejsmicznej, obserwowaniu jej przebiegu i wydzieleniu ośrodków różniących się sprężystością.
Podstawą interpretacji w tych metodach są hodografy odpowiednich typów fal, czyli zależności czasu przejścia fali sejsmicznej od odległości od punktu wzbudzania do detektora.

 

Czytaj więcej >

 

 

Geoelektryka

Jest to grupa metod stosowanych do rozpoznania wgłębnej budowy zewnętrznej skorupy ziemskiej, wykorzystującej własności elektrycznych skał. Przedmiotem obserwacji są właściwości pola elektrycznego wytworzonego sztucznie w podłożu przez system elektrod na których utrzymywana jest stała różnica potencjałów.

 

Czytaj więcej >

 

 

Georadar

Istotą metody jest emisja impulsu elektromagnetycznego w grunt, a następnie rejestracja w zadanym interwale czasowym fali elektromagnetycznej odbitej od granic geologicznych i obecnych w ośrodku gruntowym obiektów. Efekt odbicia fali elektromagnetycznej od granicy dwóch różnych środowisk wywołany jest kontrastem wartości stałej dielektrycznej po obu jej stronach.

 

Czytaj więcej >