Oferta

Firma GeoVolt zapewnia wysokiej jakości usługi z zakresu  geofizyki inżynierskiej i  geofizyki środowiska. Nasze badania często prowadzimy na lądzie, rzekach, jeziorach, bagnach a także na morzu.

 

 

Nasz zespół dysponujący  najnowocześniejszym sprzętem geofizycznym,  przeprowadził wiele prac z zastosowaniem  metod obrazowania elektrooporowego 2D/3D oraz metod sejsmicznych i georadarowych które są szeroko wykorzystywane w następujących obszarach:

 

 

 

 

Poszukiwanie wody

Do poszukiwania wody stosujemy najbardziej zaawansowaną z metod elektrycznych – metodę tomografii elektrooporowej ERTumożliwiającą szczegółowe odwzorowanie rozkładu oporności elektrycznej ośrodka. Różne grunty mają swoją charakterystyczną oporność dlatego na tej podstawie można wnioskować na temat miąższości warstwy wodonośnej oraz jej przebiegu i zróżnicowania litologicznego.

 

 

 

 

Poszukiwanie złóż

Geofizyczne badania dostarczają cennych informacji z zakresu poszukiwań i eksploatacji złóż surowców skalnych oraz są atrakcyjnym uzupełnieniem bardziej powszechnych metod , takich jak kosztowne wiercenia.

 
 

 

 

Geotechnika

Potrzeba dokładnego odwzorowania warunków geologicznych podłoża jest kluczowym elementem posadowienia każdego obiektu. Stosowanie naszych nowoczesnych metod geofizycznych znajduje bardzo szeroką aplikację w budownictwie inżynierskim. Dotyczy to zarówno budownictwa drogowego, wodnego, czy wielkokubaturowego.

 

 

 

 

Grunty słabonośne

W przypadku planowania zagospodarowania terenów na potrzeby budownictwa drogowego, a w szczególności posadowienia obiektów inżynierskich takich jak mosty i wiadukty, niezwykle ważne jest określenie miąższości występujących w tym miejscu gruntów słabonośnych.

 
 

 

 

 

Badanie osuwisk

Właściwe rozpoznanie osuwisk jest uwarunkowane odpowiednim odróżnieniem właściwości fizycznych różnych struktur geologicznych budujących stoki osuwiskowe. Istotnym jest więc odpowiedni dobór i zastosowanie metod geofizycznych

 

 

 

 

Ochrona katodowa

Określenie oporności elektrycznej podłoża ma na celu przyjęcie własciwego kryterium ochrony katodowej, będącym elementem projektu zabezpieczenia przeciwkorozyjnego.

 
 

 

 

 

 

Archeologia

Lokalizacja i badanie podziemnych lochów, krypt grobowych, starych tuneli miejskich, starej sieci komunalnej itp.