Grunty słabonośne

W przypadku planowania zagospodarowania terenów na potrzeby budownictwa drogowego, a w szczególności posadowienia obiektów inżynierskich takich jak mosty i wiadukty, niezwykle ważne jest określenie miąższości występujących w tym miejscu gruntów słabonośnych.

Wybór metody geofizycznej w okonturowaniu gruntów słabonośnych dyktowany jest występowaniem wysokiego kontrastu pomiędzy niektórymi parametrami fizycznymi gruntów a ich podłożem. Do tego zadania, zastosowanie metody geoelektrycznej wydaje się najkorzystniejsze ze względu na wysoki kontrast opornościowy, a co za tym idzie wyraźne dane o nagromadzonych osadach.