POSZUKIWANIE ZŁÓŻ
Określenie zasobów i parametrów złoża

Geofizyczne badania dostarczają cennych informacji z zakresu poszukiwań i eksploatacji złóż surowców skalnych oraz są atrakcyjnym uzupełnieniem bardziej powszechnych metod , takich jak kosztowne wiercenia. Stosowanie różnych metod geofizycznych jak sejsmika inżynierska(refrakcja, refleksja, MASW) lub badania elektrooporowe(tomografia elektrooporowa ERT) pomagają w określeniu zasobów złoża oraz planowaniu operacji przed wykopem. W łatwy i skuteczny sposób wyznaczają granicę oraz głębokość do poszukiwanych złóż a także określają właściwości fizyczne skały. Dodatkowo możliwe jest wyznaczenie parametrów złoża jak :– miejsca silnie spękane– dyslokacje– przewarstwienia ilaste– pustki krasowe– uskoki– kieszenie wietrzeniowe . Powierzchniowe metody geofizyczne są bardzo ekonomiczne i szybkie w porównaniu z tradycyjnymi wierceniami oraz mogą być prowadzone przed, lub w ramach procesu prospekcji.

sejsmika
posz zloz1 Firma GeoVolt przeprowadziła wiele prac nad oceną ilościową i jakościową złóż surowców skalnych oraz kruszyw naturalnych. Posiadany przez nas nowoczesny sprzęt oraz najnowocześniejsze oprogramowanie do przetwarzania i interpretacji danych geofizycznych pozwala efektywnie rozwiązać problemy związane z oceną zasobności złoża.

Badanie metodą obrazowania elektrooporowego

  • Po zarejestrowaniu danych za pomocą aparatury pomiarowej są one przetworzone oraz zinterpretowane. Jako wynik zostają przedstawione geoelektryczne przekroje 2D w postaci izoomów oraz mapa głębokości do starszego podłoża. W przypadku zaprojektowania większej ilości badań jako wynik zostanie przedstawiony model 3D badanego rejonu.

ZASTOSOWANIE

posz zloz2

Rys. Przykład wykonanego profilu na złożu piaskowców – widoczne osłabienie złoża.

 

posz zloz3

Rys. Lej krasowy w obrębie złoża wapieni dewońskich.

 

posz zloz4

Rys. Profil elektrooporowy na złożu dolomitów i wapieni.

 

posz zloz5

Rys. Profil elektrooporowy wykonany na złożu piasków i żwirów.

 

posz zloz6

Rys. Mapa dokumentacyjna. Głębokość do starszego podłoża.

Jana Pawła II 106/1/1
35-317 Rzeszów

792 234 149

biuro@geovolt.pl

Sprawdź również:

GeoVolt zapraszamy do kontaktu