Bronkowice

Województwo świętokrzyskie, Bronkowice

Celem badań geofizycznych, wykonywanych metodą tomografii elektrooporowej było określenie najkorzystniejszego miejsca odwiertu hydrogeologicznego w celu posadowienia studni.