Sandomierz

Celem badań geofizycznych, wykonywanych metodą tomografii elektrooporowej było uszczegółowienie budowy skarpy na której został posadowiony hotel oraz wskazanie przyczyn jego osiadania i pękania.