Szczecin

Z przyjemnością informujemy, że jako pierwsi w Polsce wykonaliśmy badania geofizyczne wg nowej instrukcji przeprowadzania badań geofizycznych dla dróg ekspresowych od GDDKiA. Badany odcinek obejmował wykonanie dla dwóch osi jezdni ciągłego profilowania metodą tomografii elektrooporowej.

Według tego założenia wykonaliśmy blisko 14 km badań ERT z rozstawem 5m dla warunków prostych i 2m dla warunków złożonych oraz kilka profili poprzecznych.