sejsmika

Georadar - badania metodą georadarową

Istotą metody jest emisja impulsu elektromagnetycznego w grunt, a następnie rejestracja w zadanym interwale czasowym fali elektromagnetycznej odbitej od granic geologicznych i obecnych w ośrodku gruntowym obiektów. Efekt odbicia fali elektromagnetycznej od granicy dwóch różnych środowisk wywołany jest kontrastem wartości stałej dielektrycznej po obu jej stronach. Amplituda odbitego impulsu elektromagnetycznego jest proporcjonalna do wielkości współczynnika odbicia na granicy dwóch różnych środowisk, jest tym większa, im większy jest kontrast wartości stałej dielektrycznej po obu stronach granicy odbijającej. W praktyce pomiar polega na przemieszczaniu anteny nadawczej i odbiorczej, z ustaloną prędkością wzdłuż linii profilu, wyznaczanej na powierzchni terenu. Uzyskiwany w ten sposób obraz wgłębnej budowy ośrodka odzwierciedla nie tylko jego budowę geologiczną, lecz także obecność elementów pochodzenia antropogenicznego, w tym metalowych.

sejsmika

geoelektryka1georadar2

 

Badania georadarowe na najwyższym poziomie

Chcąc zbadać obszar znajdujący się pod powierzchnią gruntu idealnym rozwiązaniem jest georadar, którym się trudnimy. Siedziba naszej firmy znajduje się w Rzeszowie, jednak nasze usługi kierujemy do klientów z całej Polski. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z oferty!

Badania georadarowe wykonywane przez naszych specjalistów wyróżnia przede wszystkim szerokie zastosowanie. Sprawia to, że z naszych usług chętnie korzystają osoby prywatne, jak i liczne przedsiębiorstwa. W każdym przypadku usługi GeoVolt to kwintesencja profesjonalizmu i rzetelności. Zawsze oferujemy indywidualne podejście do klienta i precyzyjną dokumentację. Działamy na rynku ponad 10 lat, dlatego nie tylko mamy odpowiednią wiedzę i doświadczenie, ale wiemy, czego może oczekiwać klient. Zawsze jesteśmy terminowi, a przy tym wszystkim wykonywana przez nas praca jest nie tylko naszym źródłem zarobku, ale przede wszystkim pasją. Korzystamy wyłącznie z nowoczesnych metod badawczych oraz najnowszego sprzętu, co tym bardziej zwiększa rzetelność świadczonych przez nas usług.

Jeżeli chcesz się dowiedzieć więcej na temat obszaru pod ziemią w określonym miejscu, ale nie wiesz, jaka metoda badawcza sprawdzi się najlepiej, to chętnie doradzimy najlepszy na to sposób! 

Jeśli coś jest dla Ciebie niejasne lub interesuje Cię nasza usługa – nie krępuj się dzwonić. Chętnie udzielimy wyczerpujących odpowiedzi i przygotujemy indywidualną ofertę.

Firma GeoVolt prowadzi badania z użyciem georadaru

  • badanie budowy geologicznej ośrodka
  • wykrywanie obecności elementów pochodzenia antropogenicznego

ZASTOSOWANIE

  • Georadar pozwala na określenie profilu litologicznego utworów przypowierzchniowych, umożliwia wyznaczenie granicy skały macierzystej i nadkładu. Szczególnie dobre rezultaty metoda georadarowa daje w utworach piaszczystych, żwirach.
  • Za pomocą metody georadarowej można zlokalizować szczeliny, pęknięcia, uskoki.
  • Lokalizacja podziemnej infrastruktury technicznej: rurociągów (metalowych, kamionkowych, betonowych, plastykowych), kabli, pozostałości fundamentów, pustek.
  • Badania dróg, nasypów kolejowych, mostów, pasów startowych.
  • Badana tam ziemnych, tuneli, lokalizacja poziomu wód gruntowych, badania stratygraficzne, lokalizacja pustek wędrujących.
  • Lokalizacja krypt, grobów, pęknięć murów.
  • Lokalizacja niewybuchów, min.
  • Zlokalizowanie różnych obiektów pochodzenia antropogenicznego zakopanych w ziemi (beczki, zbiorniki, itp.), określenie granic stref zanieczyszczonych wyciekami substancji organicznych i nieorganicznych.

Senatorska 53h/2
35-317 Rzeszów

792 234 149

biuro@geovolt.pl

Sprawdź również:

GeoVolt zapraszamy do kontaktu