sejsmika
DROGOWNICTWO
Badania ERT w drogownictwie dla GDDKiA

Prowadzimy pełną obsługę inwestycji liniowych w drogownictwie - od projektowania badań przez realizację w terenie, przetwarzanie i interpretację po finalne zakończenie w postaci Raportu z badań geofizycznych.
Wszystkie prace biurowe oraz terenowe prowadzimy z zachowaniem norm i wytycznych nałożonych przez GDDKiA.
Jesteśmy rzetelni i terminowi.

Celem prac geofizycznych wykonywanych metodą tomografii elektrooporowej jest rozpoznanie płytkiej budowy geologicznej poprzez określenie zróżnicowania własności elektrycznych ośrodka gruntowego wzdłuż profili badawczych zlokalizowanych w osiach projektowanej drogi.

sejsmika

W swoim dorobku mamy wykonane ponad 400 km ciągłego profilowania ERT dla drogownictwa między innymi dla dróg:

logo GDDKiA

 • DK13 - Szczecin- Kołbaskowo
 • S6 - Obwodnica Koszalina i Sianowa
 • S19 - Rzeszów Południe - Babica
 • DK78 - Obwodnica Zawiercia
 • S52 - Północna Obwodnica Krakowa
 • DK77 - Obwodnica Niska i Stalowej Woli
 • DK45 - Obwodnica Praszki i Gorzowa Śląskiego
 • S1 - Mysłowice - Bielsko Biała
 • DK79 - Obwodnica Lipska
 • S19 - Choroszcz - Ploski
 • DK65 - Kudrycze - Kuriany - Grabówka
 • S19 - Babica - Domaradz
 • S7 - Czosnów - Kiełpin
 • S3 - Świnoujście – Troszyn
   
Aktualnie prowadzimy prace dla:
 • DK73 - Obwodnica Morawicy i Woli Morawickiej
 • S74 - Mniów - Kielce Zachód
 • S19 - Kuźnica - Sokółka
 • DK22 - Obwodnica Strzelców Krajeńskich

 

geoelektryka1georadar2geoelektryka1

Badania prowadzone są zgodnie z wytycznymi GDDKiA

 • Badania elektrooporowe w szczególności powinny wskazywać obszary występowania gruntów organicznych zajmujących lokalnie obszary starorzeczy i tarasów oraz wskazywać zasięg przestrzenny gruntów o odmiennym wykształceniu litologicznym, w szczególności gruntów spoistych i niespoistych dla których kontrast elektrooporowy jest największy (największy gradient oporności na kontraście w.w. serii).

Interpretacja badań ERT prowadzona jest pod kątem rozpoznania parametrów fizycznych podłoża gruntowego, tj. rozkładu oporności elektrycznej wzdłuż projektowanej trasy głównej, w rejonie obiektów inżynierskich oraz ich korelacja z wynikami badań punktowych sondowań i wierceń badawczych. Określenie pola zmienności parametrów fizycznych służy wyznaczeniu kompleksów elektrooporowych, a w korelacji z otworami badawczymi przyporządkowanie im różnych serii litologicznych. Podstawowym zadaniem badań elekrooporowych jest określenie przestrzennego zasięgu poszczególnych serii litologicznych w sposób ciągły wzdłuż linii profili badawczych.

 

drogownictwo4

drogownictwo5

drogownictwo6

Senatorska 53h/2
35-317 Rzeszów

792 234 149

biuro@geovolt.pl

Sprawdź również:

GeoVolt zapraszamy do kontaktu