OCHRONA KATODOWA
Określenie oporności elektrycznej podłoża

Odpowiednie określenie oporności elektrycznej podłoża ma na celu przyjęcie właściwego kryterium ochrony katodowej, będącym elementem projektu zabezpieczenia przeciwkorozyjnego.
Wielkość elektrycznego oporu właściwego (rezystywność) gruntu przyjmuje się jako podstawowe kryterium jego agresywności korozyjnej. Korozja przebiegająca w ziemi zależy głównie od wilgotności gruntu oraz zawartości rozpuszczalnych związków chemicznych. Od struktury i rodzaju gruntu zależy jego oporność elektryczna. W gruntach o niewielkiej wilgotności czy suchych wielkość korozji jest niewielka, grunty taki cechują się podwyższona opornością elektryczną. Grunty piaszczyste o wysokich opornościach charakteryzują się niedużą porowatością, łatwo przepuszczają wodę i gazy. Grunty gliniaste charakteryzujące się niskimi opornościami ograniczają ruchy powietrza i potrafią długi czas przetrzymywać wodę i wilgoć i przyspieszają proces korozji.

sejsmika

ochr katod1

Senatorska 53h/2
35-317 Rzeszów

792 234 149

biuro@geovolt.pl

Sprawdź również:

GeoVolt zapraszamy do kontaktu