Tomografia elektrooporowa

Tomografia elektrooporowa zawiera w sobie zarówno pomiary wzdłuż profilu pomiarowego, jak i również wzrost zasięgu głębokościowego, czyli tzw. profilowania elektrooporowe i sondowania geoelektryczne. Metoda tomografii elektrooporowej opiera się głównie na pomiarze zróżnicowania właściwości elektrycznych ośrodka, co związane jest z niejednorodnością ośrodka skalnego. Dokonując pomiaru, należy wykonać obwód elektryczny, w którym za opornik przyjmuje się ośrodek geologiczny. Emitując prąd w głąb ziemi przez elektrody prądowe, możemy zmierzyć spadek potencjałów na elektrodach pomiarowych, dzięki czemu uzyskujemy niezbędne w wielu branżach dane.

Wyniki badań metodą tomografii elektrooporowej

Celem przeprowadzanych badań metodą tomografii elektrooporowej jest określenie elektrycznej oporności badanego ośrodka. Wielkość profili pomiarowych zależna jest od długości celu poszukiwań, natomiast głębokość pomiaru może sięgać nawet do 70 m. Chcąc otrzymać odpowiednie modele, należy uzyskane dane poddać procesowi przetwarzania metodą inwersji. Uzyskujemy dzięki temu trapezowaty przekrój, na którym dostrzec można zmienność oporności wzdłuż profilu pomiarowego wraz z głębokością. Najczęściej przekrój ten jest w wariancie 2D, a jego kształt oddaje zmniejszającą się liczbę pomiarów wraz ze wzrostem odległości między elektrodami. Jeśli sytuacja dotyczy skomplikowanej budowy geologicznej, możemy przeprowadzić dla Ciebie pomiary w różnych kierunkach, wykorzystując siatkę elektrod i wzdłuż wielu profili, dzięki czemu uzyskamy wariant 3D. Trójwymiarowy model geologiczny ośrodka daje dużo lepszy efekt niż wariant 2D jednak wymaga również dużo więcej pracy.

Tomografia elektrooporowa - zastosowanie

Zastosowanie tomografii elektrooporowej obejmuje szerokie spektrum możliwości, dlatego jej popularność wciąż rośnie. Jako najważniejsze zastosowanie warto wymienić możliwość poszukiwania przy pomocy tomografii wód pitnych i leczniczych. Bardzo często metoda ta przydatna jest przy odnajdywaniu i rozpoznawaniu złóż metali oraz kruszyw, określaniu głębokości położenia podłoża skalnego, a także przy badaniu stanu osuwisk i skarp, co daje nam istotne dane o ich bezpieczeństwie i stabilności. Za jej pomocą zlokalizować możemy również zapadliska i pustki, które mogłyby stanowić dla Ciebie zagrożenie. Tomografia elektrooporowa służy także do określana stanu budowli ziemnych i hydrotechnicznych. Metoda tomografii elektrooporowej sprawdza się również w tak ważnej obecnie dziedzinie, jaką jest ochrona środowiska. Za jej pomocą możemy określić źródło zanieczyszczeń oraz drogę, jaką pokonują.

Senatorska 53h/2
35-317 Rzeszów

792 234 149

biuro@geovolt.pl

Sprawdź również:

GeoVolt zapraszamy do kontaktu