sejsmika
GEOELEKTRYKA
wykorzystanie własności elektrycznych skał

Jest to grupa metod stosowanych do rozpoznania wgłębnej budowy zewnętrznej skorupy ziemskiej, wykorzystującej własności elektrycznych skał. Przedmiotem obserwacji są właściwości pola elektrycznego wytworzonego sztucznie w podłożu przez system elektrod na których utrzymywana jest stała różnica potencjałów.
Najbardziej rozpowszechnioną metoda jest tu metoda elektrooporowa a z niej „resistivity imaging” tzw. obrazowanie elektrooporowe, które łączy ze sobą profilowanie i sondowanie.
Metoda ta polega na jednoczesnym zastosowaniu kilkudziesięciu (kilkuset) elektrod pomiarowych rozstawionych wzdłuż lini badawczej i przeprowadzeniu automatycznego profilowania zestawem wielu układów pomiarowych. Ten sposób pomiaru jest obecnie najbardziej zaawansowaną metodą pomiarów geoelektrycznych. Jest ona bardzo szybka i nieinwazyjna metodą, gwarantującą wysoką rozdzielczość wyników w 2D jak i 3D.

sejsmika

geoelektryka1

Firma GeoVolt stosuje techniki pomiarowe w wariancie

  • tomografia elektrooporowa 2D/3D (resistivity imaging),
  • pionowe sondowania elektrooporowe VES
  • profilowania elektrooporowe EP

ZASTOSOWANIE

Obrazowanie elektrooporowe znalazło szerokie zastosowanie jako: wyznaczanie stropu starszego podłoża, identyfikacja płaszczyzn poślizgowych na osuwiskach, poszukiwania poziomu wodonośnego, badanie rozchodzenia się zanieczyszczeń, poszukiwanie pustek, poszukiwanie złóż surowców skalnych, rozdzielenie nadkładu osadów, monitoring.

geoelektryka2

geoelektryka3

Jana Pawła II 106/1/1
35-317 Rzeszów

792 234 149

biuro@geovolt.pl

Sprawdź również:

GeoVolt zapraszamy do kontaktu