Geoelektryka

Jest to grupa metod stosowanych do rozpoznania wgłębnej budowy zewnętrznej skorupy ziemskiej, wykorzystującej własności elektrycznych skał. Przedmiotem obserwacji są właściwości pola elektrycznego wytworzonego sztucznie w podłożu przez system elektrod na których utrzymywana jest stała różnica potencjałów.
Najbardziej rozpowszechnioną metoda jest tu metoda elektrooporowa a z niej „resistivity imaging” tzw. obrazowanie elektrooporowe, które łączy ze sobą profilowanie i sondowanie.
Metoda ta polega na jednoczesnym zastosowaniu kilkudziesięciu (kilkuset) elektrod pomiarowych rozstawionych wzdłuż lini badawczej i przeprowadzeniu automatycznego profilowania zestawem wielu układów pomiarowych. Ten sposób pomiaru jest obecnie najbardziej zaawansowaną metodą pomiarów geoelektrycznych. Jest ona bardzo szybka i nieinwazyjna metodą, gwarantującą wysoką rozdzielczość wyników w 2D jak i 3D.

 

 

 

 

 

 

 

Firma GeoVolt stosuje techniki pomiarowe w wariancie::
– tomografia elektrooporowa 2D/3D (resistivity imaging),
– pionowe sondowania elektrooporowe VES
– profilowania elektrooporowe EP

Obrazowanie elektrooporowe znalazło szerokie zastosowanie jako: wyznaczanie stropu starszego podłoża, identyfikacja płaszczyzn poślizgowych na osuwiskach, poszukiwania poziomu wodonośnego, badanie rozchodzenia się zanieczyszczeń, poszukiwanie pustek, poszukiwanie złóż surowców skalnych, rozdzielenie nadkładu osadów, monitoring.