Archeologia

Lokalizacja i badanie podziemnych lochów, krypt grobowych, starych tuneli miejskich, starej sieci komunalnej itp.